2017

October 2017

7 *class is filled*Reiki MasterWilton, NHReiki Healing Connection
8Reiki Master TeacherWilton, NHReiki Healing Connection
14 *class is filled*Reiki IConcord, MAEmerson Hospital
15Reiki IIConcord, MAEmerson Hospital
20-22Reiki IStockbridge, MAKripalu
22-24Reiki IIStockbridge, MAKripalu
24-27Reiki Master Levels I & 2Stockbridge, MAKripalu
29Reiki IKeene, NHKeene Yoga Center

November 2017

4Reiki INewton, MA171 Grove Street
5Reiki IINewton, MA171 Grove Street
11 *class is filled*Reiki IWilton, NHReiki Healing Connection
12Reiki IIWilton, NHReiki Healing Connection

December 2017

9 *class is filled*Reiki MasterWilton, NHReiki Healing Connection
10Reiki Master TeacherWilton, NHReiki Healing Connection