2018

November 2018

17 Reiki IBoston, MABrigham and Women's Hospital (open to public)

December 2018

2 Reiki IWilton, NHReiki Healing Connection

2019

January 2019

Wilton, NHReiki Healing Connection
5Reiki MasterWilton, NHReiki Healing Connection
6Reiki Master TeacherWilton, NHReiki Healing Connection
7Reiki Master of MastersWilton, NHReiki Healing Connection

February 2019

22-24Reiki IStockbridge, MAKripalu
24-26Reikii IIStockbridge, MAKripalu
26-March 1Reiki Master Levels I & 2Stockbridge, MAKripalu

March 2019

2Reiki IWilton, NHReiki Healing Connection
3Reiki IIWilton, NHReiki Healing Connection
10-11Reiki I and Reiki II
package
Concord, MAEmerson Hospital
10Reiki IConcord, MAEmerson Hospital
11Reiki IICon cord, MAEmerson Hospital
16Reiki IWeston, MA235 Wellesley St.
17Reiki IIWeston, MA235 Wellesley St.

April 2019

27Reiki MasterWilton, NHReiki Healing Connection
28Reiki Master TeacherWilton, NHReiki Healing Connection

May 2019

18Reiki IWeston, MA235 Wellesley St.
19Reiki IIWeston, MA235 Wellesley St.

June 2019

1Reiki IWilton, NHReiki Healing Connection
2Reiki IIWilton, NHReiki Healing Connection
8Reiki IConcord, MAEmerson Hospital
9Reiki IIConcord, MAEmerson Hospital