2018

September 2018

15 Reiki IWilton, NHReiki Healing Connection
16 *class is filled*Reiki IIWilton, NHReiki Healing Connection
22Reiki IWeston, MA235 Wellesley St.
23Reiki IIWeston, MA235 Wellesley St.

October 2018

6 *class is filled*Reiki MasterWilton, NHReiki Healing Connection
7Reiki Master TeacherWilton, NHReiki Healing Connection
13Reiki IConcord, MAEmerson Hospital
14Reiki IIConcord, MAEmerson Hospital
21Reiki IKeene, NHKeene Yoga Center
26-28Reiki IStockbridge, MAKripalu
28-30Reiki IIStockbridge, MAKripalu
30 - Nov . 2Reiki Master Levels I & 2Stockbridge, MAKripalu

November 2018

3Reiki IWeston, MA235 Wellesley St.
4Reiki IIWeston, MA235 Wellesley St.
17Reiki IBoston, MABrigham and Women's Hospital (open to public)

December 2018

2Reiki IWilton, NHReiki Healing Connection
8Reiki MasterWilton, NHReiki Healing Connection
9Reiki Master TeacherWilton, NHReiki Healing Connection